1. Phí kích hoạt và duy trì trạng thái đặt lệnh tài khoản CQG Trader (Bắt buộc)

Tất cả khách hàng muốn tham gia giao dịch hàng hóa trên phân mềm CQG thì phải đăng ký gói CQG trader với giá trị 720,000 đồng/tháng. Sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được mật khẩu đăng nhập CQG và có thể đặt lệnh tất cả sản phẩm đang được phép giao dịch tại sở giao dịch hang hóa VN.

Phí để duy trì đăng nhập hàng tháng CQG trader là 720.000 đồng/tháng.

2. Phí kết nối dữ liệu giá

Sau khi đăng kí CQG trader.

TH1: Nếu bạn chỉ muốn sử dụng phần mềm để giao dịch và không muốn xem giá. Bạn không cần phải đăng kí thêm bất cứ gói nào.
TH2: Nếu bạn muốn kết nối gói dữ liệu giúp xem được giá và hiển thị cung cầu thì bạn có thể chọn các gói sau đây

Phí kết nối dữ liệu giá

Phí sàn CBOT:

Nếu bạn chỉ muốn xem giá mà không hiển thị cung cầu: 30.000 đồng/tháng

Nếu bạn muốn xem giá và hiển thị cả cung cầu thì phí như bảng dưới đây

Sản phẩm

Phí hàng tháng (đã bao gồm thuế)

Ngô 320,000 /tháng
Ngô Mini 320,000/tháng
Đậu tương 320,000/tháng
Đậu Tương Mini 320,000/tháng
Dầu đậu tương 320,000/tháng
Khô đậu tương 320,000/tháng
Lúa mỳ 320,000/tháng
Lúa Mỳ Mini 320,000/tháng

Phí sàn COMEX:

Nếu bạn chỉ muốn xem giá mà không hiển thị cung cầu: 30.000 đồng/tháng

Nếu bạn muốn xem giá và hiển thị cả cung cầu thì phí như bảng dưới đây

Sản phẩm Phí hàng tháng (đã bao gồm thuế)
Bạc 320,000/tháng
Đồng 320,000/tháng

Phí sàn NYMEX:

Nếu bạn chỉ muốn xem giá mà không hiển thị cung cầu: 30.000 đồng/tháng

Nếu bạn muốn xem giá và hiển thị cả cung cầu thì phí như bảng dưới đây

Sản phẩm Phí hàng tháng (đã bao gồm thuế)
Bạch kim 320,000/tháng
Dầu thô WTI 320,000/tháng
Dầu thô WTI mini 320,000/tháng
Khí tự nhiên 320,000/tháng
Xăng pha chế RBOB 320,000/tháng

Phí sàn ICE EU:

Sản phẩm Phí hàng tháng (đã bao gồm thuế)
Cà phê Robusta 3,870,000/tháng
Dầu thô Brent 3,870,000/tháng
Dầu ít lưu huỳnh 3,870,000/tháng

 

Lưu ý: Các sản phẩm đang tạm ngưng giao dịch cho đến khi có thông báo mới từ MXV.

Phí sàn ICE US:

Sản phẩm Phí hàng tháng (đã bao gồm thuế)
Cà phê Arabica 3,440,000/tháng
Ca cao 3,440,000/tháng
Đường 3,440,000/tháng

Phí sàn ICE SGX:

Sản phẩm Phí hàng tháng (đã bao gồm thuế)
Cao su TSR20 540,000/tháng
Quặng sắt 540,000/tháng

Phí sàn ICE SGX:

Sản phẩm Phí hàng tháng (đã bao gồm thuế)
Cao su RSS3 830,000/tháng

Chú thích:

MXV sẽ thông báo lại các mức phí khi có thay đổi.

Cơ sở dữ liệu thị trường của các Sở giao dịch hàng hóa liên thông được bôi đậm & in nghiêng có sự thay đổi phí.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/09/2020

Lưu ý:

Tổng phí CQG hàng tháng của bạn là:

Đối với những sàn có nhiều lựa chọn, bạn vui lòng chọn 1 lựa chọn.

Ví dụ: Bạn lựa chọn gói Lựa chọn 1: CBOT MD (Hiện cả giá và cung cầu thị trường)

Phí CQG hàng tháng là: 720.000 + 320.000 = 1.040.000 đồng/tháng.

   

                      Hình 1: KH đăng kí hiển thị giá và cung cầu                                                                                   Hình 2: KH đăng kí chỉ hiển thị giá

Ngoài ra, các gói miễn phí vẫn hoạt động theo chính sách ban hành trước đó:

1. Miễn phí trọn gói phí kết nối tới 3 sàn của CME Group (CBOT, COMEX, NYMEX) cho tất cả khách hàng đang giao dịch tại Gia Cát Lợi.
2. Hỗ trợ 50% phí kích hoạt và duy trì trạng thái đặt lệnh cho tất cả khách đang giao dịch đến hết ngày 30/04/2021
3. Nhận ngay các gói ưu đãi cho tất cả khách hàng khi đủ điều kiện (Gói GCL V1, Gói GCL V2, Gói GCL V3)

Xem chi tiết chương trình ưu đãi tại đây

Xem chi tiết tại file đinh kèm:

QĐ-vv-Thu-phí-sử-dụng-Cơ-sở-dữ-liệu-khi-giao-dịch-hàng-hóa-thông-qua-hệ-thống-CQG