Nhận định thị trường 16/7/2021

Nhận định thị trường 16/7/2021

Hàng hóa phái sinh Gia Cát Lợi là một trong những công ty đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, được sự cho phép và bảo lãnh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam.

Đậu tương tháng 9

Nhận định thị trường 16/7/2021

Đậu tương tháng 9 kết phiên giảm nhẹ về vùng 1393. Chỉ số động lượng đang cắt lên, từ trên trung bình. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày và trên số xoay trục là tín hiệu tăng giá hôm nay. Mọi người canh đậu hồi về vùng 1380 rồi mua lên. Giá đậu tương có thể tăng lên vùng 1409.

Khô đậu tương tháng 9

kho dau tuong

Khô đậu tương tháng 9 kết phiên giảm mạnh về vùng 362. Chỉ số động lượng đang cắt lên từ dưới trung bình. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày và dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh Khô đậu gãy vùng hỗ trợ 358 rồi bán xuống. Khô đậu tương có thể giảm về vùng giá 348.

Dầu đậu tương tháng 9

dau dau tuong

Dầu đậu tương tháng 9 kết phiên tăng mạnh lên vùng 65.77. Chỉ số động lượng đang cắt lên, ở trong vùng quá mua. Giá đóng cửa tăng trên đường trung bình động 9 ngày và trên số kháng cự đầu tiên là chỉ báo tăng giá hôm nay. Mọi người canh dầu đậu hồi về vùng 65.20 rồi mua lên. Dầu đậu tương có thể tăng lên mức giá 66.61.

Ngô tháng 9

ngo

Ngô tháng 9 kết phiên giảm nhẹ về vùng 563. Chỉ số động lượng đang cắt lên, từ dưới trung bình. Giá đóng cửa đảo chiều giảm trên đường trung bình động 9 ngày và ngay tại số xoay trục là chỉ báo lưỡng lự trong hôm nay. Mọi người quan sát thêm với ngô, đợi xác nhận rõ xu hướng rồi vào lệnh.

Lúa mỳ tháng 9

Lua mi

Lúa mỳ tháng 9 kết phiên tăng mạnh lên mức 672. Chỉ số động lượng đang cắt lên, từ dưới trung bình. Giá đóng cửa tăng mạnh trên đường trung bình động 9 ngày và trên kháng cự đầu tiên là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh lúa vượt hẳn vùng 672 rồi tiếp tục mua lên. Lúa mỳ có thể tăng lên mức giá 688.

Đường thô tháng 10

duong tho

Đường thô tháng 10 kết phiên tăng mạnh lên vùng 17.34. Chỉ số động lượng đang cắt lên, từ vùng quá bán. Giá đóng cửa tăng trên đường trung bình động 9 ngày và trên số hỗ trợ đầu tiên là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh đường vượt hẳn vùng 17.36 rồi tiếp tục mua lên. Đường có thể tăng lên mức giá 17.48.

Cà phê Robusta tháng 9

ca phe robusta

Cà phê Robusta tháng 9 kết phiên giảm nhẹ về vùng 1753. Chỉ số động lượng đang đi ngang, ở trong vùng quá mua. Giá đóng cửa giảm nhưng vẫn trên đường trung bình động 9 ngày và nằm ngay tại số xoay trục là chỉ báo lưỡng lự trong hôm nay. Mọi người quan sát thêm với ngô, đợi xác nhận rõ xu hướng rồi vào lệnh.

Dầu cọ tháng 9

dau co

Dầu cọ tháng 9 kết phiên tăng mạnh lên mức 4173. Chỉ số động lượng đang cắt lên, trong vùng quá mua. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày và trên số kháng cự thứ 2 là chỉ báo tăng giá hôm nay. Mọi người chờ dầu cọ nhảy gap xong và xác nhận xu hướng rồi vào lệnh.

Ca cao tháng 9

ca cao

Ca cao tháng 9 kết phiên giảm mạnh về vùng 2370. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ vùng quá mua. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên giá đóng cửa đảo chiều giảm dưới hỗ trợ đầu tiên là chỉ báo giảm giá hôm nay. Mọi người canh ca cao gãy vùng hỗ trợ 2368 rồi bán xuống. Ca cao có thể giảm về vùng giá 2345.

*** Mọi thông tin, nhận định trong bài viết này đều mang tính chất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.

Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức và nhận định thị trường hàng hóa phái sinh hàng ngày trên website để quý nhà đầu tư tham khảo.

Chúc quý nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!