Nhân định thị trường giao dịch đầu tư hàng hóa phái sinh ngày 12/5/2022

Nhận định THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA PHÁI SINH 12/5/2022

Đậu tương tháng 7 (ZSEN22)

Đậu tương tháng 7 (ZSEN22) đóng cửa phiên hôm qua tăng mạnh lên mức giá 1606 cent/pound. Chỉ số động lượng đang cắt lên, trong vùng quá bán sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là tín hiệu tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều tăng và đóng cửa trên số kháng cự đầu tiên là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh đậu tương hồi về vùng giá 1593 usd và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Đậu tương có thể tăng lên vùng giá 1617 usd.

Khô đậu tương tháng 7 (ZMEN22)

Khô đậu tương tháng 7 (ZMEN22) đóng cửa phiên hôm qua giảm mạnh về mức giá 397 usd/ tấn. Chỉ số động lượng đang đi ngang, trong vùng quá bán sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá giảm và đóng cửa dưới số hỗ trợ đầu tiên là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh khô đậu tương hồi lên vùng giá 403 usd và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Khô đậu tương có thể giảm về vùng giá 393 usd.

Dầu đậu tương tháng 7 (ZLEN22)

Dầu đậu tương tháng 7 (ZLEN22) đóng cửa phiên hôm qua tăng mạnh lên mức giá 83,46 cent/pound. Chỉ số động lượng đang cắt lên, từ mức dưới trung bình sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá tăng và đóng cửa trên số kháng cự thứ hai là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh dầu đậu tương hồi về vùng giá 81 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Dầu đậu tương có thể tăng lên vùng giá 84 cent.

Ngô tháng 7 (ZCEN22)

Ngô tháng 7 (ZCEN22) đóng cửa phiên hôm qua tăng mạnh lên mức giá 788 cent/giạ. Chỉ số động lượng đang cắt lên, trong vùng quá bán sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự.  Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá tăng và đóng cửa trên số kháng cự thứ hai là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh ngô hồi về vùng giá 780 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Ngô có thể tăng lên vùng giá 800 cent.

Lúa mỳ tháng 7 (ZWAN22)

Lúa mỳ tháng 7 (ZWAN22) đóng cửa phiên hôm qua tăng mạnh lên mức giá 1114 cent/giạ. Chỉ số động lượng đang đi lên, từ mức trên trung bình sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá tăng và đóng cửa trên số kháng cự đầu tiên là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh lúa mỳ hồi về vùng giá 1107 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Lúa mỳ có thể tăng lên vùng giá 1130 cent.

Đường thô tháng 7 (SBEN22)

Đường thô tháng 7 (SBEN22) đóng cửa phiên hôm qua giảm nhẹ về mức giá 18,54 cent/pound. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, trong vùng quá bán sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá giảm và đóng cửa dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Đường hiện đang ở vùng hỗ trợ mạnh là vùng giá 18,5. Mọi người quan sát thêm, đợi đường thô xác nhận rõ xu hướng tiếp theo rồi vào lệnh.

Cà phê Robusta tháng 7 (LRCN22)

Cà phê Robusta tháng 7 (LRCN22) đóng cửa phiên hôm qua tăng mạnh lên mức giá 2083 usd /tấn. Chỉ số động lượng đang đi ngang, từ vùng quá bán sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều tăng và đóng cửa trên số kháng cự thứ ba là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh cà phê hồi về vùng giá 2054 usd và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Cà phê Robusta có thể tăng lên vùng giá 2100 cent.

Cotton tháng 7 (CTEN22)

Cotton tháng 7 (CTEN22) đóng cửa phiên hôm qua tăng nhẹ lên mức giá 143,57 cent/pound. Chỉ số động lượng đang đi ngang, từ mức trung bình sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đóng cửa trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh cotton hồi về vùng giá 142 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Cotton có thể tăng lên vùng giá 145 cent.

Ca cao tháng 7 (CCEN22)

Ca cao tháng 7 (CCEN22) đóng cửa phiên hôm qua tăng nhẹ lên mức giá 2467 usd /tấn. Chỉ số động lượng đang đi lên, trong vùng quá bán sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều tăng và đóng cửa trên số kháng cự đầu tiên là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh ca cao hồi về vùng giá 2460 usd và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Ca cao có thể tăng lên vùng giá 2495  usd.

Đồng tháng 7 (CPEN22)

Đồng tháng 7 (CPEN22) đóng cửa phiên hôm qua tăng nhẹ lên mức giá 421 cent/ounce. Chỉ số động lượng đang cắt lên, trong vùng quá bán sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều tăng và đóng cửa trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh đồng hồi về vùng giá 418 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Đồng có thể tăng lên vùng giá 431 cent.

Dầu thô WTI tháng 7 (CLEN22)

Dầu thô WTI tháng 7 (CLEN22) đóng cửa phiên hôm qua tăng mạnh lên mức giá 103,91 usd / thùng. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ mức trung bình sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều tăng và đóng cửa trên số kháng cự đầu tiên là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh dầu thô hồi về vùng giá 101 usd và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Dầu thô WTI có thể tăng lên vùng giá 106 usd.

Khí tự nhiên tháng 7 (NGEN22)

Khí tự nhiên tháng 7 (NGEN22) đóng cửa phiên hôm qua tăng mạnh lên mức giá 7,731 usd / mmBtu. Chỉ số động lượng đang đi xuống, từ mức dưới trung bình sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá tăng và đóng cửa trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh khí tự nhiên hồi về vùng giá 7,152 cent và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Khí tự nhiên có thể tăng lên vùng giá 8,168 cent.