Nhân định thị trường giao dịch đầu tư hàng hóa phái sinh ngày 14/10/2021

Gia Cát Lợi là một trong những công ty đầu tư giao dịch phái sinh hàng hóa hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, được sự cho phép và bảo lãnh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam.

Xem thêm:

  1. Có tiền nhàn rỗi nên đầu tư vào đâu?
  2. Đầu tư tài chính dài hạn an toàn hiệu quả
  3. Đầu tư tài chính ngắn hạn
  4. Các kênh đầu tư cá nhân cho người ít vốn
  5. Đầu tư gì với số vốn 50-100-200-300 triệu
  6. Cần bao nhiêu tiền để đầu tư “hàng hóa phái sinh”?
  7. Xu hướng đầu tư 2021 – 2025 (kênh nào hút dòng tiền)

Đậu tương tháng 11 (ZSEX21)

Đậu tương tháng 11 (ZSEX21) đóng cửa phiên hôm qua tạo cây nến doji giảm nhẹ về mức giá 1196 cent/ giạ. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, trong vùng quá bán sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là tín hiệu tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá giảm và đóng cửa dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh đậu tương hồi lên vùng giá 1207 và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Đậu tương có thể giảm về mức giá 1186 cent.

Dầu đậu tương tháng 12 (ZLEZ21)

Dầu đậu tương tháng 12 (ZLEZ21) đóng cửa phiên hôm qua  tăng mạnh lên mức giá 59,70 cent/pound. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ mức trên trung bình sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá tăng và đóng cửa trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh dầu đậu tương hồi lên vùng giá 59,36 và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Dầu đậu tương có thể tăng lên mức giá 60,23 cent.

Ngô tháng 12 (ZCEZ21)

Ngô tháng 12 (ZCEZ21) đóng cửa phiên hôm qua giảm mạnh về mức giá 511 cent/giạ. Chỉ số động lượng đang đi xuống, từ mức dưới trung bình sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ.  Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá giảm và đóng cửa dưới số hỗ trợ thứ hai là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh ngô hồi lên vùng giá 515 và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Ngô có thể giảm về mức giá 503 cent.

Lúa mỳ tháng 12 (ZWAZ21)

Lúa mỳ tháng 12 (ZWAZ21) đóng cửa phiên hôm qua giảm mạnh về mức giá 717 cent/giạ. Chỉ số động lượng đang đi xuống, từ mức trung bình sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ.  Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều giảm và đóng cửa dưới số hỗ trợ đầu tiên là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh lúa mỳ hồi lên vùng giá 722 và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Lúa mỳ có thể giảm về mức giá 709 cent.

Đường thô tháng 3 (SBEH22)

Đường thô tháng 3 (SBEH22) đóng cửa phiên hôm qua giảm mạnh về mức giá 19,84 cent/pound. Chỉ số động lượng đang đi xuống, sát vùng quá bán sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 thanh là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đóng cửa dưới số hỗ trợ đầu tiên là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh đường thô hồi về vùng giá 19,96 và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Đường thô có thể giảm về mức giá 19,62 cent.

Cà phê Robusta tháng 11 (LRCX21)

Cà phê Robusta tháng 11 (LRCX21) đóng cửa phiên hôm qua giảm nhẹ về mức giá 2132 usd/tấn. Chỉ số động lượng đang cắt lên,  từ mức dưới trung bình sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đóng cửa trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh cà phê hồi về vùng giá 2126 và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Cà phê Robusta có thể tăng lên mức giá 2170 usd.

Cotton tháng 12 (CTEZ21)

Cotton tháng 12 (CTEZ21) đóng cửa phiên hôm qua giảm mạnh về mức giá 103,93 cent/pound. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ mức cao trên trung bình sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá giảm và đóng cửa dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh cotton hồi về vùng giá 104,00 và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Cotton có thể giảm về mức giá 101,65 cent.

Ca cao tháng 12 (CCEZ21)

Ca cao tháng 12 (CCEZ21) đóng cửa phiên hôm qua giảm mạnh về mức giá 2592 usd/tấn. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ mức trên trung bình sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá giảm và đóng cửa dưới số hỗ trợ thứ ba là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh ca cao hồi về vùng giá 2605 và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Ca cao có thể giảm về vùng giá 2530 usd.

Đồng tháng 12 (CPEZ21)

Đồng tháng 12 (CPEZ21) đóng cửa phiên hôm qua tăng mạnh lên mức giá 4,4892 usd/ounce. Chỉ số động lượng đang đi lên trong vùng quá mua sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều tăng và đóng cửa trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh đồng hồi về vùng giá 4,4410 và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Đồng có thể tăng lên vùng giá 4,5768 usd.

Dầu thô WTI tháng 12 (CLEZ21)

Dầu thô WTI tháng 12 (CLEZ21) đóng cửa phiên hôm qua tạo cây nến rút chân tăng nhẹ lên mức giá 80,03 usd/ thùng. Chỉ số động lượng đang đi ngang trong vùng quá mua cho thấy lực mua lên đang yếu dần. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đóng cửa trên số xoay trục là báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh dầu thô hồi về vùng giá 79,70 và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Dầu thô WTI có thể tăng lên vùng giá 80,62 usd.

Khí tự nhiên tháng 12 (NGEZ21)

Khí tự nhiên tháng 12 (NGEZ21) đóng cửa phiên hôm tạo cây nến rút chân tăng nhẹ lên mức giá 5,827 usd/ mmBtu. Chỉ số động lượng đang cắt lên từ mức dưới trung bình sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều tăng và đóng cửa trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh khí hồi về vùng giá 5,736 và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Khí tự nhiên có thể tăng lên vùng giá 5,960 usd.

*** Mọi thông tin, nhận định trong bài viết này đều mang tính chất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.

Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức và nhận định thị trường hàng hóa phái sinh hàng ngày trên website để quý nhà đầu tư tham khảo.

Chúc quý nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!