Nhân định thị trường giao dịch đầu tư hàng hóa phái sinh ngày 22/11/2021

Gia Cát Lợi là một trong những công ty đầu tư giao dịch phái sinh hàng hóa hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, được sự cho phép và bảo lãnh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam.

Xem thêm:

  1. Có tiền nhàn rỗi nên đầu tư vào đâu?
  2. Đầu tư tài chính dài hạn an toàn hiệu quả
  3. Đầu tư tài chính ngắn hạn
  4. Các kênh đầu tư cá nhân cho người ít vốn
  5. Đầu tư gì với số vốn 50-100-200-300 triệu
  6. Cần bao nhiêu tiền để đầu tư “hàng hóa phái sinh”?
  7. Xu hướng đầu tư 2021 – 2025 (kênh nào hút dòng tiền)

Đậu tương tháng 1 (ZLEF22)

Đậu tương tháng 1 (ZLEF22) đóng cửa phiên cuối tuần giảm nhẹ về mức giá 1264 cent/pound. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, trong vùng quá mua là cảnh báo xu hướng có khả năng sẽ đảo chiều. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là tín hiệu tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá giảm và đóng cửa dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh đậu tương hồi lên vùng giá 1272 và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Đậu tương có thể giảm về vùng giá 1250 cent.

Khô đậu tương tháng 1 (ZMEF22)

Khô đậu tương tháng 1 (ZMEF22) đóng cửa phiên cuối tuần tăng nhẹ lên mức giá 365 usd/ tấn. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, trong vùng quá mua là cảnh báo xu hướng có khả năng sẽ đảo chiều. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đóng cửa dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh khô đậu tương hồi lên vùng giá 370 và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Khô đậu tương có thể giảm về mức giá 460 usd.

Dầu đậu tương tháng 1 (ZLEF22)

Dầu đậu tương tháng 1 (ZLEF22) đóng cửa phiên cuối tuần giảm mạnh về mức giá 58,19 cent/pound. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ mức dưới trung bình sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá giảm và đóng cửa dưới số hỗ trợ đầu tiên là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh dầu đậu tương gãy vùng hỗ trợ mạnh là vùng giá 58,0 có thể bán xuống. Dầu đậu tương có thể giảm về mức giá 57,16 cent.

Ngô tháng 3 (ZCEH22)

Ngô tháng 3 (ZCEH22) đóng cửa phiên cuối tuần giảm mạnh về mức giá 576 cent/giạ. Chỉ số động lượng đang đi xuống, từ mức trên trung bình sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ.  Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá giảm và đóng cửa dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh ngô hồi lên vùng giá 582 và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Ngô có thể giảm về mức giá 570 cent.

Lúa mỳ tháng 3 (ZWAH22)

Lúa mỳ tháng 3 (ZWAH22) đóng cửa phiên cuối tuần tăng nhẹ lên mức giá 835 cent/giạ. Chỉ số động lượng đang đi ngang, trong vùng quá mua là cảnh báo xu hướng có khả năng sẽ đảo chiều.   Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá tăng và đóng cửa trên số hỗ trợ đầu tiên là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh lúa mỳ hồi về vùng giá 823 và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Lúa mỳ có thể tăng lên vùng giá 847 cent.

Đường thô tháng 3 (SBEH22)

Đường thô tháng 3 (SBEH22) đóng cửa phiên cuối tuần giảm nhẹ về mức giá 20,10 cent/pound. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ vùng quá mua sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá giảm và đóng cửa dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh đường thô hồi lên vùng giá 20,31 và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Đường thô có thể giảm về vùng giá 19,95 cent.

Cà phê Robusta tháng 1 (LRCF22)

Cà phê Robusta tháng 1 (LRCF22) đóng cửa phiên cuối tuần tăng mạnh lên mức giá 2244 usd/tấn. Chỉ số động lượng đang đi lên, từ mức trung bình sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều tăng và đóng cửa trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh cà phê hồi về vùng giá 2223 và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Cà phê Robusta có thể tăng lên vùng giá 2262 usd.

Cotton tháng 3 (CTEH22)

Cotton tháng 3 (CTEH22) đóng cửa phiên cuối tuần tăng nhẹ lên mức giá 116,45 cent/pound. Chỉ số động lượng đang đi xuống, từ vùng quá mua sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá tăng và đóng cửa trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh cotton hồi về vùng giá 115, và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Cotton có thể tăng lên vùng giá 118,62 cent.

Ca cao tháng 3 (CCEH22)

Ca cao tháng 3 (CCEH22) đóng cửa phiên cuối tuần tăng nhẹ lên mức giá 2591 usd/tấn. Chỉ số động lượng đang cắt lên, sát vùng quá mua sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá tăng và đóng cửa trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh ca cao hồi về vùng giá 2569 và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Ca cao có thể tăng lên vùng giá 2600 usd.

Đồng tháng 1 (CPEF22)

Đồng tháng 1 (CPEF22) đóng cửa phiên cuối tuần tăng mạnh lên mức giá 439,28 cent/ounce. Chỉ số động lượng cắt lên từ từ mức dưới trung bình sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá tăng và đóng cửa trên số hỗ trợ thứ hai là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh đồng hồi về vùng giá 434,45 và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Đồng có thể tăng lên vùng giá 445,78 cent.

Dầu thô WTI tháng 1 (CLEF22)

Dầu thô WTI tháng 1 (CLEF22) đóng cửa phiên cuối tuần giảm mạnh về mức giá 75,69 usd/ thùng. Chỉ số động lượng đang đi xuống, trong vùng quá bán là cảnh báo xu hướng có khả năng sẽ đảo chiều. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều giảm và đóng cửa dưới số hỗ trợ đầu tiên là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh dầu thô hồi lên vùng giá 76,91 và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Dầu thô WTI có thể giảm về vùng giá 74,56 usd.

Khí tự nhiên tháng 1 (NGEF22)

Khí tự nhiên tháng 1 (NGEF22) đóng cửa phiên cuối tuần tăng mạnh lên mức giá 5,157 usd/ mmBtu. Chỉ số động lượng đang cắt lên, trong vùng quá bán sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá tăng và đóng cửa trên số hỗ trợ đầu tiên là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh khí tự nhiên hồi về vùng giá 5,107 và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Khí tự nhiên có thể tăng lên vùng giá 5,219 usd.

*** Mọi thông tin, nhận định trong bài viết này đều mang tính chất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.

Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức và nhận định thị trường hàng hóa phái sinh hàng ngày trên website để quý nhà đầu tư tham khảo.

Chúc quý nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!