Nhân định thị trường giao dịch đầu tư hàng hóa phái sinh ngày 24/11/2021

Gia Cát Lợi là một trong những công ty đầu tư giao dịch phái sinh hàng hóa hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, được sự cho phép và bảo lãnh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam.

Xem thêm:

  1. Có tiền nhàn rỗi nên đầu tư vào đâu?
  2. Đầu tư tài chính dài hạn an toàn hiệu quả
  3. Đầu tư tài chính ngắn hạn
  4. Các kênh đầu tư cá nhân cho người ít vốn
  5. Đầu tư gì với số vốn 50-100-200-300 triệu
  6. Cần bao nhiêu tiền để đầu tư “hàng hóa phái sinh”?
  7. Xu hướng đầu tư 2021 – 2025 (kênh nào hút dòng tiền)

Đậu tương tháng 1 (ZLEF22)

Đậu tương tháng 1 (ZLEF22) đóng cửa phiên hôm qua tạo cây nến doji tại mức giá 1274 cent/pound. Chỉ số động lượng đang cắt lên, trong vùng quá mua sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là tín hiệu tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá và đóng cửa trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh đậu tương hồi về vùng giá 1266 và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Đậu tương có thể tăng lên vùng giá 1282 cent.

Khô đậu tương tháng 1 (ZMEF22)

Khô đậu tương tháng 1 (ZMEF22) đóng cửa phiên hôm qua giảm mạnh về mức giá 356 usd/ tấn. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ mức trên trung bình sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiệu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá giảm và đóng cửa dưới số hỗ trợ thứ ba là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh khô đậu tương hồi lên vùng giá 361 và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Khô đậu tương có thể giảm về mức giá 450 usd.

Dầu đậu tương tháng 1 (ZLEF22)

Dầu đậu tương tháng 1 (ZLEF22) đóng cửa phiên hôm qua tăng mạnh lên mức giá 60,08 cent/pound. Chỉ số động lượng đang cắt lên, từ mức dưới trung bình sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá tăng và đóng cửa trên số hỗ trợ đầu tiên là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh dầu đậu tương hồi về vùng giá 58,95 và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Dầu đậu tương có thể tăng lên mức giá 61,23 cent.

Ngô tháng 3 (ZCEH22)

Ngô tháng 3 (ZCEH22) đóng cửa phiên hôm qua tăng mạnh lên mức giá 588 cent/giạ. Chỉ số động lượng đang cắt lên, từ mức trên trung bình sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự.  Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá tăng và đóng cửa trên số kháng cự đầu tiên là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh ngô hồi về vùng giá 582 và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Ngô có thể tăng lên mức giá 596 cent.

Lúa mỳ tháng 3 (ZWAH22)

Lúa mỳ tháng 3 (ZWAH22) đóng cửa phiên hôm qua tăng mạnh lên mức giá 867 cent/giạ. Chỉ số động lượng đang cắt lên, trong vùng quá mua sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự.   Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá tăng và đóng cửa trên số kháng cự đầu tiên là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh lúa mỳ hồi về vùng giá 852 và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Lúa mỳ có thể tăng lên vùng giá 874 cent.

Đường thô tháng 3 (SBEH22)

Đường thô tháng 3 (SBEH22) đóng cửa phiên hôm qua tăng mạnh lên mức giá 20,0 cent/pound. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ mức trung bình sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá tăng và đóng cửa trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh đường thô hồi về vùng giá 19,84 và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Đường thô có thể tăng lên vùng giá 20,25 cent.

Cà phê Robusta tháng 1 (LRCF22)

Cà phê Robusta tháng 1 (LRCF22) đóng cửa phiên hôm qua tăng mạnh lên mức giá 2289 usd/tấn. Chỉ số động lượng đang đi lên, từ mức trên trung bình sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá tăng và đóng cửa trên số kháng cự thứ hai là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh cà phê hồi về vùng giá 2263 và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Cà phê Robusta có thể tăng lên vùng giá 2296 usd.

Cotton tháng 3 (CTEH22)

Cotton tháng 3 (CTEH22) đóng cửa phiên hôm qua tạo cây nến doji tại mức giá 115,63 cent/pound. Chỉ số động lượng đang đi xuống, từ mức trên trung bình sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo đóng cửa ngay tại số xoay trục là chỉ báo lưỡng lự trong hôm nay. Cotton đang tích lũy trong vùng giá 115-116. Mọi người quan sát thêm, chờ cotton xác định rõ xu hướng tiếp theo rồi vào lệnh.

Ca cao tháng 3 (CCEH22)

Ca cao tháng 3 (CCEH22) đóng cửa phiên hôm qua giảm nhẹ về mức giá 2566 usd/tấn. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, trong vùng quá mua là cảnh báo khả năng xu hướng sẽ đảo chiều. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều giảm và đóng cửa dưới số hỗ trợ đầu tiên là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh ca cao hồi về vùng giá 2581 và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Ca cao có thể giảm về vùng giá 2555 usd.

Đồng tháng 1 (CPEF22)

Đồng tháng 1 (CPEF22) đóng cửa phiên hôm qua tăng nhẹ lên mức giá 441,90 cent/ounce. Chỉ số động lượng cắt lên từ từ mức trên trung bình sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đóng cửa trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh đồng hồi về vùng giá 438,97 và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Đồng có thể tăng lên vùng giá 442,87 cent.

Dầu thô WTI tháng 1 (CLEF22)

Dầu thô WTI tháng 1 (CLEF22) đóng cửa phiên hôm qua tăng mạnh lên mức giá 78,50 usd/ thùng. Chỉ số động lượng đang đi lên, từ mức dưới trung bình sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đóng cửa trên số kháng cự đầu tiên là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh dầu thô hồi về vùng giá 77,50 và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Dầu thô WTI có thể tăng lên vùng giá 79,88 cent.

Khí tự nhiên tháng 1 (NGEF22)

Khí tự nhiên tháng 1 (NGEF22) đóng cửa phiên hôm qua tăng mạnh lên mức giá 5,072 usd/ mmBtu. Chỉ số động lượng đang cắt lên, từ vùng quá bán sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều tăng và đóng cửa trên số kháng cự đầu tiên là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh khí tự nhiên hồi về vùng giá 4,882 và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Khí tự nhiên có thể tăng lên vùng giá 5,190 usd.

*** Mọi thông tin, nhận định trong bài viết này đều mang tính chất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.

Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức và nhận định thị trường hàng hóa phái sinh hàng ngày trên website để quý nhà đầu tư tham khảo.

Chúc quý nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!