Nhận định thị trường hàng hóa ngày 15/6/2021

Nhận định thị trường hàng hóa ngày 15/6/2021

Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi là một trong những công ty đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, được sự cho phép và bảo lãnh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam

Đậu tương

Nhận định thị trường hàng hóa ngày 15/6/2021

ĐẬU TƯƠNG THÁNG 7: kết phiên hôm qua giảm khá mạnh về vùng 1471. Hiện tại đậu tương đã gãy vùng hỗ trợ mạnh của nó là vùng 1500. Xu hướng chính đã giảm do giá đóng cửa giảm dưới đường trung bình động 20 ngày.  Stoch hàng ngày suy giảm vào vùng quá bán cho thấy lực bán có thể sớm cạn kiệt.  Việc giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày và dưới hỗ trợ thứ nhất là một chỉ báo ngắn hạn tiêu cực cho xu hướng.  Vùng kháng cự đầu tiên là xung quanh 1496 3/4 và 1525, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào hôm nay tại 1447 3/4 và thấp hơn ở đó là 1426 ¾. Mọi người có thể canh bán khi đậu tương hồi lên lại vùng kháng cự cũ của nó là vùng 1500. Mục tiêu giảm điểm tiếp theo là 1426 3/4. 

Khô đậu tương

Khô đậu tương

KHÔ ĐẬU TƯƠNG THÁNG 7: kết phiên hôm qua giảm khá mạnh về vùng 373. Khô đậu tương hiện tại cũng đã gãy vùng hỗ trợ mạnh của nó là vùng 380. Stochastics hàng ngày đang có xu hướng thấp hơn nhưng đã giảm xuống vùng quá bán.  Xu hướng ngắn hạn của thị trường là tiêu cực khi giá đóng cửa vẫn nằm dưới đường trung bình động 9 ngày và dưới sự hỗ trợ thứ 2.  Vùng kháng cự đầu tiên là quanh 380,1 và 388,2, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào hôm nay tại 367,7 và thấp hơn ở đó là 363,4.  Mọi người có thể canh khô đậu tương hồi lên vùng kháng cự cũ của nó là vùng 380 rồi bán xuống. Mục tiêu giảm tiếp theo là 363,4. 

Dầu đậu tương

Dầu đậu tương

DẦU ĐẬU TƯƠNG THÁNG 7: kết phiên hôm qua giảm nhẹ về vùng 65.96. Stosch hàng ngày có xu hướng thấp trung bình.  Một tín hiệu tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn được đưa ra khi đóng cửa dưới đường trung bình động 9 thanh và thấp hơn số xoay trục.  Vùng kháng cự đầu tiên là xung quanh 67,69 và 69,06, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào hôm nay tại 64,23 và thấp hơn ở đó là 62,13. Mọi người có thể quan sát thêm phản ứng giá của dầu đậu ở vùng 66.00-66.50. Đợi có tín hiệu xác nhận rồi hãy vào lệnh nhé. 

Ngô

Ngô

NGÔ THÁNG 7: kết phiên hôm qua giảm khá sâu về vùng 658. Ngô hiện tại đã gãy vùng hỗ trợ mạnh của nó là vùng 665. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 20 ngày cho thấy xu hướng trung hạn có thể giảm.  Stochastics hàng ngày đã đưa ra một chỉ báo giảm giá với sự giao nhau xuống từ trên trung bình. Việc giá đóng cửa dưới số hỗ trợ đầu tiên cho thấy xu hướng tiêu cực cho ngày hôm nay. Vùng kháng cự đầu tiên là quanh 670 3/4 và 685, trong khi hỗ trợ thứ nhất chạm vào hôm nay tại 647 314 và thấp hơn tại đó  636 ¾. Mọi người có thể canh bán khi ngô hồi lên vùng 665. Mục tiêu giảm tiếp theo là 640.

Lúa mì

Lúa mì

LÚA MÌ THÁNG 7: Lúa mì tháng 7 kết phiên hôm qua tiếp tục giảm về vùng 673. Stoch đang cắt xuống từ trên trung bình.  Xu hướng trung hạn là giảm với việc giá đóng cửa dưới đường trung bình động 20 ngày.  Giá đóng cửa nằm dưới trục xoay là một chỉ báo hơi tiêu cực cho ngày hôm nay.  Vùng kháng cự đầu tiên là xung quanh 686 1/4 và 695 1/4, trong khi vùng hỗ trợ đầu tiên chạm vào hôm nay ở mức 662 3/4 và dưới đó là 648. Tạm thời mọi người đứng ngoài để theo dõi thêm đối với lúa mì. Đợi có tín hiệu xác nhận rồi hãy vào lệnh.

Đường

Đường

ĐƯỜNG THÔ THÁNG 7:  kết phiên hôm qua cũng giảm khá sâu về vùng 17.27. Hiện tại đường đã gãy vùng hỗ trợ quan trọng của nó là vùng 17.40 . Stoch hàng ngày đang cắt xuống từ vùng quá mua. Việc giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 thanh và dưới số xoay trục là chỉ báo tiêu cực. Kháng cự đầu tiên là quanh 17.40, cao hơn là 17.53, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào hôm nay là 17.20, thấp hơn nữa là 17.00. Mọi người có thể canh bán khi đường hồi lên lại vùng 17.40. Mục tiêu giảm về 17.00.

Cà phê Robusta

Cà phê robusta

CÀ PHÊ ROBUSTA THÁNG 7: kết phiên hôm qua giảm khá sâu về vùng 1568. Stoch hàng ngày đang cắt xuống từ trên trung bình cho thấy đà giảm còn khá mạnh. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 20 ngày là tín hiệu tích cực cho xu hướng. Cà phê đang ở gần vùng hỗ trợ khá mạnh của nó là vùng 1550. Nếu cà phê thủng vùng hỗ trợ mạnh này của nó thì khả năng còn có thể giảm sâu. Tạm thời mọi người đứng ngoài quan sát thêm đối với cà phê. Đợi có tín hiệu xác nhận rồi hãy vào lệnh.

Dầu cọ

Dầu cọ

DẦU CỌ THÁNG 8:  đóng cửa phiên hôm qua giảm mạnh về vùng 3378. Chỉ số động lượng Stoch đang cắt xuống ở vùng quá bán. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 thanh cho thấy xu hướng ngắn hạn là tiêu cực. Giá đóng giảm trên biểu đồ ngày và dưới hỗ trợ đầu tiên cho thấy xu hướng của dầu cọ là giảm. Kháng cự đầu tiên là 3420,  trên đó là 3520. Hỗ trợ đầu tiên chạm tới hôm nay là 3340, dưới đó là 3300. Dầu cọ có thể nhảy gap nhẹ sáng nay do mã dầu dậu giảm nhẹ đêm qua. Mọi người đợi dầu cọ nhảy gap xong và xác nhận rõ xu hướng rồi vào lệnh.

Ca cao

ca cao

CA CAO THÁNG 7: đóng cửa phiên hôm qua tăng mạnh lên mức giá 2382. Stoch đang cắt lên từ vùng quá bán. Xu hướng ngắn hạn là tích cực khi giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 thanh.  Việc giá đóng cửa tăng trên biểu đồ hàng ngày và cao hơn hỗ trợ đầu tiên, cho thấy thị trường đang ở trong tư thế tăng nhẹ.   Vùng kháng cự đầu tiên là khoảng 2393 và cao hơn là 2435, trong khi hỗ trợ đầu tiên chạm vào ngày hôm nay tại 2366 và thấp hơn tại 2322. Mục tiêu tăng tiếp theo là 2400.

*** Mọi thông tin, nhận định trong bài viết này đều mang tính chất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.

Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức và nhận định thị trường hàng hóa phái sinh hàng ngày trên website để quý nhà đầu tư tham khảo.

Chúc quý nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!