Nhận định thị trường hàng hóa phái sinh 15/9/2021

Gia Cát Lợi là một trong những công ty đầu tư giao dịch phái sinh hàng hóa hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, được sự cho phép và bảo lãnh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam.

Xem thêm:

  1. Đầu tư thị trường hàng hóa – Những lưu ý quan trọng
  2. Có nên đầu tư hàng hóa phái sinh?

Đậu tương tháng 11

Đậu tương tháng 11 đóng cửa phiên hôm qua giảm nhẹ về mức giá 1282 cent/giạ. Chỉ số động lượng đang cắt lên, từ vùng quá bán sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là tín hiệu tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá giảm và đóng cửa dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Đậu tương hiện đang ở vùng hỗ trợ mạnh là vùng giá 1280. Mọi người quan sát thêm, đợi đậu tương xác nhận rõ xu hướng rồi vào lệnh.

Khô đậu tương tháng 12

Khô đậu tương tháng 12 đóng cửa phiên hôm qua giảm nhẹ về mức giá 341 usd/tấn. Chỉ số động lượng đang đi lên, từ mức dưới trung bình sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều giảm và đóng cửa dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Khô đậu tương hiện đang ở vùng hỗ trợ mạnh là vùng giá 340. Mọi người quan sát thêm, đợi khô đậu tương xác nhận rõ xu hướng rồi vào lệnh.

Dầu đậu tương tháng 12

Dầu đậu tương tháng 12 đóng cửa phiên hôm qua tăng nhẹ lên mức giá 56,87 cent/pound. Chỉ số động lượng đang cắt lên, trong vùng quá bán sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều tăng và đóng cửa trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh dầu đậu tương vượt hẳn vùng 57,0 rồi có thể mua lên. Dầu đậu tương có thể tăng lên mức giá 57.95.

Ngô tháng 12

Ngô tháng 12 đóng cửa phiên hôm qua tăng mạnh lên mức giá 520 cent/giạ. Chỉ số động lượng đang cắt lên, từ vùng quá bán sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đóng cửa trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh ngô hồi về vùng trendline là vùng giá 517 có thể mua lên. Ngô có thể tăng lên vùng giá 525.

Lúa mỳ tháng 12

Lúa mỳ tháng 12 đóng cửa phiên hôm qua tăng mạnh lên mức giá 700 cent/giạ. Chỉ số động lượng đang cắt lên, trong vùng quá bán sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đóng cửa trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh lúa mỳ hồi về vùng giá 696 có thể mua lên. Lúa mỳ có thể tăng lên vùng giá 715.

Đường thô tháng 10

Đường thô tháng 10 đóng cửa phiên hôm qua giảm nhẹ về mức giá 18,96 cent/pound. Chỉ số động lượng đang cắt lên, trong vùng quá bán là cảnh báo xu hướng có thể sẽ đảo chiều. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đảo chiều giảm và đóng cửa dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người canh đường thô hồi lên vùng giá 19,15 và có tín hiệu đảo chiều có thể bán xuống. Đường thô có thể giảm về vùng giá 18,42.

Cà phê Robusta tháng 11

Cà phê Robusta tháng 11 đóng cửa phiên hôm qua tăng nhẹ lên mức giá 2063 usd/tấn. Chỉ số động lượng đang đi xuống, từ vùng quá bán sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa dưới đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tiêu cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đóng cửa trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Cà phê hiện đang dao động trong kênh giá từ 2030 đến 2070. Mọi người quan sát thêm, đợi cà phê xác nhận rõ xu hướng rồi vào lệnh.

Cotton tháng 12

Cotton tháng 12 đóng cửa phiên hôm qua tăng mạnh lên mức giá 93,66 cent/pound. Chỉ số động lượng đang cắt lên, từ mức dưới trung bình sẽ thúc đẩy hành động tăng giá khi vượt các ngưỡng kháng cự. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đóng cửa trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh cotton hồi về vùng giá 92,88 và có tín hiệu đảo chiều có thể mua lên. Cotton có thể tăng lên vùng giá 94,46.

Ca cao tháng 12

Ca cao tháng 12 đóng cửa phiên hôm qua tăng nhẹ lên mức giá 2656 usd/tấn. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, từ mức cao trên trung bình sẽ thúc đẩy hành động giảm giá khi gãy các ngưỡng hỗ trợ. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày là chỉ báo tích cực cho xu hướng ngắn hạn. Giá đóng cửa trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Ca cao hiện đang gặp kháng cự mạnh là vùng giá 2670. Mọi người quan sát thêm, đợi ca cao xác nhận rõ xu hướng rồi vào lệnh.

*** Mọi thông tin, nhận định trong bài viết này đều mang tính chất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.

Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức và nhận định thị trường hàng hóa phái sinh hàng ngày trên website để quý nhà đầu tư tham khảo.

Chúc quý nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!