Nhận định thị trường ngày 15/7/2021

Nhận định thị trường ngày 15/7/2021

Hàng hóa phái sinh Gia Cát Lợi là một trong những công ty đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, được sự cho phép và bảo lãnh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam.

Đậu tương tháng 9

Nhận định thị trường ngày 15/7/2021

Đậu tương tháng 9 kết phiên tăng mạnh lên vùng 1395. Chỉ số động lượng đang cắt lên, từ trên trung bình. Giá đóng cửa tăng mạnh trên đường trung bình động 9 ngày và trên số kháng cự thứ 3 là tín hiệu tăng giá hôm nay. Mọi người canh đậu hồi về vùng 1388 rồi mua lên. Giá đậu tương có thể tăng lên vùng 1413.

Khô đậu tương tháng 9

kho dau tuong

Khô đậu tương tháng 9 kết phiên tăng mạnh lên vùng 369. Chỉ số động lượng đang cắt lên từ dưới trung bình. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày và trên số kháng cự thứ 2 là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh Khô đậu hồi về vùng hỗ trợ 366 rồi mua lên. Khô đậu tương có thể tăng lên vùng giá 375.

Dầu đậu tương tháng 9

dau dau tuong

Dầu đậu tương tháng 9 kết phiên tăng nhẹ lên vùng 64.66. Chỉ số động lượng đang cắt lên, ở sát vùng quá mua. Giá đóng cửa tăng trên đường trung bình động 9 ngày và trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá hôm nay. Mọi người canh mua dầu đậu khi giá hồi về vùng 64.00. Dầu đậu tương có thể tăng lên mức giá 65.34.

Ngô tháng 9

ngo

Ngô tháng 9 kết phiên tăng mạnh lên mức 569. Chỉ số động lượng đang cắt lên, từ vùng quá bán. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày và trên kháng cự đầu tiên. Mọi người canh mua Ngô khi giá hồi về vùng 559. Ngô có thể tăng lên mức giá 578.

Lúa mỳ tháng 9

lua mi

Lúa mỳ tháng 9 kết phiên tăng mạnh lên mức 654. Chỉ số động lượng đang cắt lên, từ dưới trung bình. Giá đóng cửa tăng mạnh trên đường trung bình động 9 ngày và dưới số xoay trục là chỉ báo tăng giá trong hôm nay. Mọi người canh mua lúa khi giá hồi về vùng 549. Lúa mỳ có thể tăng lên mức giá 662.

Đường thô tháng 10

duong

Đường thô tháng 10 kết phiên giảm mạnh về mức giá 16.84. Chỉ số động lượng đang cắt xuống, sát vùng quá bán. Giá đóng cửa giảm dưới đường trung bình động 9 ngày và dưới số xoay trục là chỉ báo giảm giá trong hôm nay. Mọi người quan sát thêm với đường, đợi xác nhận rõ xu hướng rồi vào lệnh.

Cà phê Robusta tháng 9

ca phe

Cà phê Robusta tháng 9 kết tăng mạnh lên vùng 1760. Chỉ số động lượng đang đi ngang, ở trong vùng quá mua. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày và nằm trên số kháng cự thứ hai là chỉ báo tăng giá hôm nay. Mọi người canh cà phê hồi về vùng 1740 rồi mua lên. Giá cà phê Robusta có thể tăng lên vùng giá 1780.

Dầu cọ tháng 9

dau co

Dầu cọ tháng 9 kết phiên tăng mạnh lên mức 4022. Chỉ số động lượng đang cắt lên, trong vùng quá mua. Giá đóng cửa trên đường trung bình động 9 ngày và trên số xoay trục là chỉ báo tăng giá hôm nay. Mọi người chờ dầu cọ nhảy gap xong và xác nhận xu hướng rồi vào lệnh.

Ca cao tháng 9

ca cao

Ca cao tháng 9 kết phiên tăng nhẹ lên vùng 2396. Chỉ số động lượng đang cắt lên, sát vùng quá mua. Giá đóng cửa đảo chiều tăng trên đường trung bình động 9 ngày là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên giá đóng cửa ngay tại số xoay trục là chỉ báo lưỡng lự hôm nay. . Mọi người quan sát thêm với ca cao, đợi xác nhận rõ xu hướng rồi vào lệnh.

*** Mọi thông tin, nhận định trong bài viết này đều mang tính chất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.

Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức và nhận định thị trường hàng hóa phái sinh hàng ngày trên website để quý nhà đầu tư tham khảo.

Chúc quý nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!