Dầu WTI mini

Đặc tả hợp đồng

Dầu WTI mini NYMEX

Tên sản phẩm giao dịchDầu WTI mini
Mã hàng hóaNQM
Độ lớn hợp đồng500 thùng / lot
Đơn vị giao dịchUSD / thùng
Thời gian giao dịchThứ 2 – Thứ 6: 5:00 – 4:00 (ngày hôm sau)
Bước giá0.025 USD / thùng
Tháng đáo hạnCác tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 5 năm tiếp theo. Niêm yết các hợp đồng cho một năm dương lịch mới sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại đáo hạn.
Ngày thông báo đầu tiênTheo quy định của MXV
Ngày giao dịch cuối cùngTrước ngày 25 của tháng trước tháng đáo hạn 4 ngày làm việc (trước ngày đáo hạn hợp đồng Dầu thô WTI 1 ngày làm việc)
Ký quỹTheo quy định của MXV
Giới hạn vị thếTheo quy định của MXV
Biên độ giáTheo quy định của MXV
Phương thức thanh toánKhông giao nhận vật chất
Tiêu chuẩn chất lượngTiêu chuẩn được chi tiết bên dưới