Sản xuất hàng hóa - Điều kiện ra đời, đặc trưng, ưu thế

Sản xuất hàng hóa – Điều kiện ra đời, đặc trưng, ưu thế

Sản xuất hàng hóa là gì?

Sản xuất hàng hóa là kiểu tổ chức kinh tế mà trong đó sản phẩm được sản xuất ra không phải là để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của chính người trực tiếp sản xuất ra nó mà là để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người khác, thông qua việc trao đổi, mua bán.

Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa

Sản xuất hàng hóa chỉ ra đời và tồn tại nếu đáp ứng đủ 2 điều kiện sau đây:

Điều kiện 1: Phân công lao động xã hội

Phân công lao động xã hội là sự chuyên môn hóa sản xuất, phân chia lao động xã hội thành các ngành, nghề khác nhau của nền sản xuất xã hội.

Phân công lao động xã hội làm cho việc trao đổi hàng hóa trở thành tất yếu: Do mỗi người chỉ sản xuất ra một hoặc một vài sản phẩm nhất định. Trong khi đó, nhu cầu cuộc sống lại đòi hỏi nhiều loại sản phẩm khác nhau. Do đó, họ buộc phải phụ thuộc vào nhau, trao đổi sản phẩm với nhau.  

Phân công lao động giúp tăng năng suất lao động, thúc đẩy trao đổi sản phẩm thặng dư ngày càng nhiều.

Điều kiện 2: Sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế giữa những người sản xuất

Sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế giữa những người sản xuất là những người sản xuất trở thành những chủ thể độc lập, sản phẩm làm ra thuộc quyền sở hữu của các chủ thể kinh tế. Vì vậy, người này muốn tiêu dùng sản phẩm lao động của người khác cần phải thông qua trao đổi, mua bán hàng hóa.

Sự tách biệt này là do chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất và quan hệ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất.

Như vậy, sản xuất hàng hóa chỉ ra đời khi đáp ứng đủ 2 điều kiện trên. Nếu thiếu một trong hai thì không thì không có sản xuất hàng hóa và sản phẩm lao động không mang hình thái hàng hóa.

Điều kiện ra đời sản xuất hàng hóa

Đặc trưng của sản xuất hàng hóa

Sản xuất hàng hóa có những đặc trưng cơ bản sau đây:

– Thứ nhất, sản xuất hàng hóa là sản xuất để trao đổi, mua bán.

– Thứ hai, lao động của người sản xuất hàng hóa vừa mang tính tư nhân, vừa mang tính xã hội.

Lao động của người sản xuất hàng hóa mang tính chất xã hội vì sản phẩm làm ra để cho xã hội, đáp ứng nhu cầu của người khác trong xã hội. 

Nhưng với sự tách biệt tương đối về kinh tế, thì lao động của người sản xuất hàng hóa đồng thời lại mang tính chất tư nhân, vì việc sản xuất cái gì, như thế nào là công việc riêng, mang tính độc lập của mỗi người. 

Tính chất tư nhân đó có thể phù hợp hoặc không phù hợp với tính chất xã hội. Đó chính là mâu thuẫn cơ bản của sản xuất hàng hóa. Mâu thuẫn giữa lao động tư nhân và lao động xã hội là cơ sở, mầm mống của khủng hoảng trong nền kinh tế hàng hóa.

Đặc trưng sản xuất hàng hóa

Ưu thế của sản xuất hàng hóa

So với sản xuất tự cung, tự cấp, sản xuất hàng hóa có những ưu thế hơn hẳn:

– Thứ nhất: Sản xuất hàng hóa ra đời trên cơ sở của phân công lao động xã hội, chuyên môn hóa sản xuất. Do đó, nó khai thác được những lợi thế về tự nhiên, xã hội, kĩ thuật của từng người, từng cơ sở sản xuất cũng như từng vùng, từng địa phương. 

Đồng thời, sự phát triển của sản xuất hàng hóa lại có tác động trở lại, thúc đẩy sự phát triển của phân công lao động xã hội, làm cho chuyên môn hóa lao động ngày càng tăng, mối liên hệ giữa các ngành, các vùng ngày càng trở nên mở rộng, sâu sắc. 

Từ đó, nó phá vỡ tính tự cấp tự túc, bảo thủ, trì trệ, lạc hậu của mỗi ngành, mỗi địa phương làm cho năng suất lao động xã hội tăng lên nhanh chóng, nhu cầu của xã hội được đáp ứng đầy đủ hơn. 

Khi sản xuất và trao đổi hàng hóa mở rộng giữa các quốc gia, thì nó còn khai thác được lợi thế của các quốc gia với nhau.

– Thứ hai: Trong nền sản xuất hàng hóa, quy mô sản xuất không còn bị giới hạn bởi nhu cầu và nguồn lực mang tính hạn hẹp của mỗi cá nhân, gia đình, mỗi cơ sở, mỗi vùng, mỗi địa phương, mà nó được mở rộng, dựa trên cơ sở nhu cầu và nguồn lực của xã hội. 

Điều đó lại tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật vào sản xuất… thúc đẩy sản xuất phát triển.

– Thứ ba: Trong nền sản xuất hàng hóa, sự tác động của qui luật vốn có của sản xuất và trao đổi hàng hóa là quy luật giá trị, cung – cầu, cạnh tranh… 

Buộc người sản xuất hàng hóa phải luôn luôn năng động, nhạy bén, biết tính toán, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế, cải tiến hình thức, quy cách và chủng loại hàng hóa, làm cho chi phí sản xuất hạ xuống đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng ngày càng cao hơn 

– Thứ tư: Trong nền sản xuất hàng hóa, sự phát triển của sản xuất, sự mở rộng và giao lưu kinh tế giữa các cá nhân, giữa các vùng, giữa các nước… không chỉ làm cho đời sống vật chất mà cả đời sống văn hóa, tinh thần cũng được nâng cao hơn, phong phú hơn, đa dạng hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, sản xuất hàng hóa cũng có những mặt trái của nó như phân hóa giàu – nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa, tiềm ẩn những khả năng khủng hoảng, phá hoại môi trường sinh thái, xã hội, v.v..

Ưu thế sản xuất hàng hóa

Hàng hóa phái sinh Gia Cát Lợi

“Gia Cát Lợi là một trong những công ty giao dịch phái sinh hàng hóa hàng đầu Việt Nam như : Cafe, Cao Su, Lúa Mì, Ca cao, Bắp, Vàng, Đồng, Dầu Thô, Đậu Tương…”

Giống như cổ phiếu giao dịch trên sàn chứng khoán, sàn hàng hóa của chúng tôi giao dịch hàng hóa phái sinh ( là việc giao dịch một loại hàng hóa thỏa thuận dưới dạng hợp đồng với mức giá đã xác định trong tương lai)

Có 4 nhóm sản phẩm chính được giao dịch trên thị trường hàng hóa phái sinh bao gồm: Nông Sản (Ngô, Đậu Tương, Lúa Mì,…); Nguyên liệu công nghiệp (Cafe Abrabica, Đường, Bông,…); Kim loại (Bạc, Bạch kim, Đồng,..); Năng lượng (Dầu WTI, Khí tự nhiên, Xăng pha chế,…),

Đặc biệt tỷ lệ sinh lời từ 5-15%/tháng (gửi tiết kiệm Ngân Hàng 7%/năm)

Cùng với việc giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam là HỢP PHÁP – MINH BẠCH – RÕ RÀNG, được Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV) do vậy bảo hộ quyền lợi Nhà đầu tư tham gia.

Nhà đầu tư có vốn khi tham gia thị trường nếu chưa biết có thể được tham gia các khóa đào tạo hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao để trở thành nhà đầu tư hàng hóa chuyên nghiệp.

Đối tác liên kết chuyển phát nhanh: Với phương châm “nhanh chóng – an toàn – tiết kiệm”, Việt Tín Express luôn mong muốn gửi đến cho khách hàng những dịch vụ vận chuyển chất lượng nhất. Khi gửi hàng đi Mỹ, khách hàng nên nắm rõ danh mục những mặt hàng được phép và cấm vận chuyển để thuận tiện hơn cho việc chuẩn bị, đóng gói.