Thông Báo Thời Hạn Tất Toán Hợp Đồng Tháng 07/2021 – Đợt 1

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty Gia Cát Lợi xin thông báo tới Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau: 

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
1 KCEN21 Cà phê Arabica 07/2021 22/06/2021 Trước 22:30 ngày 18/06/2021
2 CTEN21 Bông sợi 07/2021 24/06/2021 Trước 23:20 ngày 22/06/2021
3 NGEN21 Khí tự nhiên 07/2021 24/06/2021 Trước 02:00 ngày 23/06/2021
4 LRCN21 Cà phê Robusta 07/2021 25/06/2021 Trước 21:30 ngày 23/06/2021

Đề nghị Quý Khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 317/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 10/08/2020.

Trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.